Posted inՀայաստան

Անվտանգութեան առկայ սպառնալիքների չէզոքացման կամ մեղմանն ուղղուած հրատապ քայլեր

Այն հարցերը, որոնք ես շարադրում եմ ստորև ունեն մեր անվտանգութեան այսօրեայ խնդիրների հետ ուղղակի առնչութիւն և դրանց կատարմանը Կառավարութեան կողմից հաւուր պատշաճի անդրադարձը խիստ պահանջարկուած է թե՛ Հայաստանի հասարակութեան, թէ՛ արցախահայութեան և թէ՛ սփիւռքի մեր հայրենակիցների հիմնական հատուածի կողմից: Ստորև ներկայացուող խնդիրներն ու հարցադրումները պահանջում են Հայաստանի Կառավարութիւնից ամենակարճ ժամանակահատուածում համապատասխան նախաձեռնութիւններով հանդէս գալ, թեպէտ […]